ALCO op HOL

ALCO op HOL is een initiatief van de preventiedienst van de stad Eeklo, in samenwerking met verschillende departementen en partners. Het doel van het traject bestaat uit twee delen:

  1. sensibiliseren: jongeren én volwassen informeren rond het gebruik en misbruik van alcohol.
  2. input voor het beleid: de stad wil een preventiebeleid voeren rond alcohol. Door je stem uit te brengen of een idee te geven bepaal je mee de richting en invulling van het beleid.

De preventiedienst van de stad engageert zich om alle voorstellen en ideeën te bespreken en evalueren. De preventiedienst zal zich op basis van de ingediende voorstellen inspireren voor het vormgeven van het beleid.