Initiatieven die de stad kan nemen

Lezing 'als kleine kinderen groot worden'

De stad kan een interactieve vormingsavond ter preventie van tabak-, alcohol- en andere druggebruik bij jongeren organiseren. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden van ouders, die er mee voor zorgen dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs.